Työmaavalvonta | Turku, Salo, Uusikaupunki, Loimaa

Työturvallisuus ja valvonta osana toteutusta

Työmaavalvonta on tärkeä elementti rakennushankkeen edetessä toteutusvaiheeseen. Tarjoamme käyttöösi rakennuttajan sekä vastaavan mestarin palveluja koko Varsinais-Suomen alueella Turusta Uuteenkaupunkiin, Loimaalle ja Saloon.

Vastaavan mestarin tehtävänä on todentaa rakennushankkeen turvallinen, taloudellinen sekä ennen kaikkea laadukas eteneminen. Ammattimainen ja osaava valvoja tekee riittävän usein työmaakäyntejä, tarkastaa urakassa siihen asti tehtyjen töiden suunnitelmienmukaisuuden sekä valvoo, että tehty työ pysyy hyvällä laatutasolla. Hyvä vastaava mestari myös auttaa ja opastaa rakentajaa hankinnoissa, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus säästää tuhansia euroja.

Me Courassa toteutamme valvontatehtävät ammattitaitoisesti ja yksilöllisesti kohteen vaativuustason mukaan. Käymme riittävän usein työmaalla, opastamme teitä hankintaprosesseissa sekä annamme tietoa rakentamisen etenemisestä. Puutumme myös tarvittaessa mahdollisiin epäkohtiin, jotta rakennushankkeen tuloksesta tulee onnistunut ja kestävä.

Rakennuskohteen valvoja tulee valita kohteelle ennen rakennusluvan hakemista. Lähetä tarjouspyyntö suoraan yhteydenottolomakkeellamme tai sähköpostitse.

Tarjouspyynnöstä tulisi ilmetä seuraavat seikat:

  • Rakennushankkeeseen ryhtyvän tiedot:
  • Kohteen tiedot
  • Kohteen suunnitelmat
  • Valvontatehtävän luonne (esim. vastaava mestari)

Nämä tiedot antamalla tarjous saadaan tehtyä nopeasti oikeanmukaisin sisällöin.

Ota yhteyttä